Vimar idea 2006

S K R A Ć E N I K A T A L O G 2 0 0 6 i d e a . D v i j e s t o t i n e m o d u l a r n i h f u n k c i j a , u d v i j e b o j e : h i g h - t e c h p r i v l a č n o s t s i v e i l i p r o f i n j e n a e l e g a n c i j a b i j e l e . P e d e s e t j e d n a b o j a i č e t i r i m a t e r i j a l a u k o j i m a s u i z r a đ e n e p o k r o v n e p l o č e u s t r o g o m C l a s s i c a i l i z a o b l j e - n o m R o n d ò d i z a j n u . J e r u k u s i , k a o i i d e j e , m o g u b i t i r a z l i č i t i . H r v a t s k i

2 Mudrost u upravljanju rasvjetom Idea nudi izbor od više od 200 modularnih zamjenljivih funkcija. Široki izbor pokrovnih ploča, od strogog Classica do zaobljenog Rondò dizajna. Svi uređaji dostupni su u sivoj i bijeloj boji. Tako je moguće postići različite estetske rezultate korištenjem istih elemenata: sivi uređaji naglašavaju tehnološku privlačnost prekidača i ističu ga kao sastavni dio dekoracije, bijeli pak svojom otmjenom elegancijom minimiziraju prisustvo električne funkcije na zidu i nude mogućnost odabira pokrovnih ploča svijetlih boja. Elementi za vašu udobnost: termostati s displejom za rezidencijalni i uslužni sektor; vremenski termostati; programabilni vremenski prekidači i budilice. Svi sa izravnim i za korisnika jednostavnim programiranjem i osvijetljenim displejima i tipkalima. Sigurnosni elementi: detektori metana, LPG-a, ugljičnog monoksida i dima, sa zvučnom i optičkom signalizacijom, međusobno povezanim priključnicama, automatskim osiguračima i prenaponskim zaštitama. Elektronski vremenski termostat Torcia, prijenosna ručna lampa Detektor LPG plina Classica pokrovna ploča s bijelim elementima Rondo' pokrovna ploča s bijelim elementima Nadžbukna upravljačka jedinica IR detektor Upravljanje scenama Vimar zadržava pravo izmjene svojih proizvoda u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Iz tiskarskih razloga slike i crteži proizvoda nisu međusobno proporcionalne. Kućni automatizacijski sustav. Tek nekoliko tipkala i jedan displej dovoljni su za programiranje akcija i dizajniranje scena. By-me integrira funkcije kućne automatizacije, video portafon, protuprovalni sustav, više-zonsko upravljanje klimatizcijom i daljinsko upravljanje u jedinstveni sustav, u potpunosti izumljen od Vimara, ali otvoren za dijalog sa Konnex mrežama. Ostali sustavi namijenjeni uslužnom sektoru i usklađeni sa serijom Idea su Well-contact, za hotelski sektor i Netsafe, za strukturno kabliranje.

3 Opće karakteristike Tipkalo. Uravnotežena i bešumna polužna akcija. Neizbrisivo lasersko graviranje simbola na prednjoj strani tipkala. Pokrovne ploče. Otvor za uklanjanje pokrovne ploče, a koji se podudara s utorom za izvijač smjeśtenim na nosivom okviru. 51 boja, široki izbor kombinacija u četiri prestižna materijala: lijevani metal, masivno prirodno drvo, tehnopolimer i silk. Nosivi okvir. Konusno oblikovana sjedišta za specijalna učvršćenja. . Sklopka. Kaptivni vijsci s križnim navojem, isporučuju se odvijeni. Nosivi okvir. Mrežasta struktura za učvršćivanje i sprječavanje deformiranja nosivog okvira. Suženi modul Najvažnije funkcije izvedene su i u obliku suženog modula kako bi se osiguralo smještanje 2 funkcije ili 1 funkcije veličine 2 modula u okruglu kutiju od 60 mm ili u kvadratnu kutiju. 22 1 suženi modul 44 45 2 sužena modula Pojedinačno pakiranje u kutiju s bar-kodom Uređaj je zaštićen od udaraca, pada i prašine i primjereno je identificiran. U svim slučajevima u kojima način instalacije nije očit, uređaji su opremljeni listićem s instrukcijama. 13-znamenkasti EAN kod, korišten u preko 100 zemalja, otisnut je na svakom nivou pakiranja te omogućava automatizirano upravljanje zalihama pomoću optičkih čitača i kompjutorskog sustava s kojim su povezani. Sklopka. Kvačica od nehrđajućeg čelika za pričvršćivanje elemenata u svim radnim uvjetima. Umetanje elemenata sa stražnje strane nosivog okvira. Uklanjanje pomoću izvijača, moguće i s prednje strane uređaja. Slijepi moduli i uvodnice za vodič

Za artikle u bijeloj varijanti: dodati .B na šifru sivog artikla 4 Slijepi moduli i uvodnice za vodič 1P obične sklopke 250 V~ 16001.F 16 AX, s fluorescentnim indikatorom 16021 16 AX, osvjetljiva° 16021.M 16 AX, osvjetljiva° - 2 modula 16021.G 16 AX, osvjetljiva° - 3 modula 2P obične sklopke 250 V~ 1P izmjenične sklopke 250 V~ 16005.F 16 AX, s fluorescentnim indikatorom 16025 16 AX, osvjetljiva° 16025.M 16 AX, osvjetljiva° - 2 modula 16025.G 16 AX, osvjetljiva° - 3 modula 1P križne sklopke 250 V~ 1P NO tipkala 250 V~ (nastavlja se) 1P specijalna tipkala 16080.A.F 10 A, simbol sobarice, s fluo indikatorom 16080.E.F 10 A, simbol konobara, s fluo indikatorom 16080.V.F 10 A, simbol nosača, s fluo indikatorom 16081 10 A, simbol svjetla 16080.C.F 10 A, simbol zvonca, s fluo indikatorom 16080.P.F 10 A, simbol ključa, s fluo indikatorom 16081.F 10 A, simbol svjetla, s fluo indikatorom 1P NO tipkala 250 V~ 16090.M 10 A, opći simbol, osvjetljivo° - 2 modula 16090.G 10 A, opći simbol, osvjetljivo° - 3 modula 16540 Slijepi poklopac, ižljebani 16542 Slijepi poklopac, glatki 16541 Slijepi poklopac s uvodnicom za vodič 16005 16 AX 16004 10 AX 16016 16 AX 16016.F 16 AX, s fluo indikatorom 16036 16 AX, osvjetljiva° 16013 16 AX 16013.F 16 AX, s fluo indikatorom 16080 10 A, opći simbol 16080.F 10 A, opći simbol, s fluo indikatorom 16090 10 A, opći simbol, osvjetljiva° 16080.A 10 A, simbol sobarice 16080.E 10 A, simbol konobara 16080.V 10 A, simbol nosača 16080.C 10 A, simbol zvonca 16080.P 10 A, simbol ključa 16083 NC 10 A 250 V~, potezno 16190 NO 10 A 12-24 V~ (SELV), s osvjetljivom pločicom za ime° - 2 modula 16000 10 AX 16001 16 AX 16084 NO 10 A 250 V~, potezno Sklopke

pNovi artikal * Samo za zemlje koje nisu članice EU 5 16101 1P NO 16 A, (ON) 16107 1P NO 16 A, (ON), pomoćni kontakt 16104 1P NC 16 A, (OFF) 16110 1P NC 16 A, (OFF), pomoćni kontakt Dodatna tipkala 250 V~ 16092 NC 10 A tipkalo, opće, osvjetljivo° 16131 Obična sklopka NO+NC 16 AX, neovisni kontakti 16093 Zamjenljivo tipkalo 10 A opće svijetleće° Specijalne sklopke 1P 250 V~ 16121 10 A, dva neovisna kontakta 16126.B 10 A, bijeli difuzor° 16126.V 10 A, zeleni difuzor° 16126.R 10 A, crveni difuzor° 16126.A 10 A, narančasti difuzor° 1P NO tipkala 250 V~ Set/Reset sklopke 16643 Set/Reset sklopka za hitni poziv, 2 NO 5 A 250V~ relej 12-24 V~ / 12 V d.c. - 2 modula p16622 IR-prijamnik, NO 6 A 230V~ relejni izlaz p16623 IR-prijamnik, 4 A 230V~ relejni izlaz, za rolete - 2 modula p16625 IR-prijamnik, 230V~ + 40-450W/VA 40-300VA potenciometar Sklopke na dodir 250 V~ Sklopke sa strelicama 250 V~ Središnji OFF položaj Sklopke 1P s ključem 250 V~ Za sklopke s unificiranim ključem 000 dodati . CU na osnovnu šifru 16188 1P NO+NC 16 A tipkalo 16165 2P 16 AX obična sklopka 16165.S 2P 16 AX obična, ključ semože izvaditi u 'O' položaju 16185 2P NO 16 A tipkalo Sklopke s IC detektorom i pribor 16632 Svjetlosna, NO 6 A 120 V~ relejni izlaz 16631 Svjetlosna, NO 6 A 230 V~ relejni izlaz 16160 1P 16 AX obična sklopka 16160.S 1P 16 AX obična, ključ semože izvaditi u 'O' položaju 16168 1P NO+NC 16 AX obična sklopka 16180 1P NO 16 A tipkalo 16140 1P 10 AX sklopka 16145 2P 10 AX sklopka 16150 1P 10 A dvosmjerno tipkalo 16155 2P 10 A dvosmjerno tipkalo 16835 Podesivi nosač - 1 modul 16831 Okvir za 16835 nadžbukni 16830 Adapter za 16835 podžbukni 01849 IR-daljinski upravljač, 14-kanalni Sklopke Regulatori rasvjete za otporna i induktivna opterećenja * 16556 60-900 W/60-300 VA 230 V~ 50-60 Hz, s potenciometrom * 16557 30-500 W/30-300 VA 120 V~ 50-60 Hz, s potenciometrom Regulatori rasvjete za otporna opterećenja230 V~ 50-60 Hz 16560 100-500 W, s potenciometrom 16563 100-500 W push-push i potenciometar Regulatori rasvjete za otporna i induktivna opterećenja S MOSFET+TRIAC-technologijom - 230 V~ 50-60 Hz p16600 MASTER, 40-500 W/VA, 40-300VA p16601 SLAVE, 40-500 W/VA, 40-300VA p16602 40-300VA ° Signalne jedinice i lampice, str. 18

Za artikle u bijeloj varijanti: dodati .B na šifru sivog artikla 6 Priključnice 250 V~ 16201 SICURY 2P+E 10 A P11 16202 SICURY 2P+E 16 A P17 16203 Bpriključnica SICURY 2P+E 16 A P17/11 16205 SICURY 2P+E 20 A 16209 SICURY 2P+E 16 A P30 - 2 modula 16210 SICURY 2P+E 16 A, univerzalna, talijanski, njemački i američki standard - 2 modula 16211 SICURY 2P+E 16 A, univerzalna, talijanski, njemački i američki standard - 2 modula Priključnice 250 V~ za namjensko napajanje 16203.R Bpriključnica SICURY 2P+E 16 A P17/11, crvena 16209.A SICURY 2P+E 16 A P30, narančasta - 2 modula 16209.R SICURY 2P+E 16 A P30, crvena - 2 modula 16209.V SICURY 2P+E 16 A P30, zelena - 2 modula 16210.R SICURY 2P+E 16 A, univerzalna, crvena - 2 modula Priključnice sa strujnom zaštitnom sklopkom CB 120-230 V~ 50-60 Hz Priključnice sa strujnom zaštitnom sklopkom RCBO - I∆n 10 mA 120-230 V~ 50-60 Hz Priključnica za brijaći aparat Priključnice drugih standarda 250 V~ 16271 SICURY 2P+E 10 A P11, 1P+N C 10 - 2 modula 16273 Bpriključnica SICURY 2P+E 16 A P17/11, 1P+N C 16 - 2 modula 16276 SICURY 2P+E 16 A P30, 1P+N C 16 - 3 modula 16281 SICURY 2P+E 10 A P11, 1P+N C 10 - 3 modula 16283 Bpriključnica SICURY 2P+E 16 A P17/11, 1P+N C 16 - 3 modula 16286 SICURY 2P+E 16 A P30, 1P+N C 16 - 4 modula 16290 230 V~ 50-60 Hz, s izolacijskim transformatorom 20 VA, 230 V~ i 120 V~ izlaznim naponom - 3 modula 16208 SICURY 2P+E 16 A, njemački standard - 2 modula 16212 SICURY 2P+E 16 A, francuski standard - 2 modula *16225 2P+E 10 A, švicarski standard, tip 12 *16226 2P+E 10 A, švicarski standard, tip 13 16258 SICURY 2P+E 16 A engleski standard - 2 modula 16260 SICURY 2P+E 13 A engleski standard - 2 modula Priključnice Priključnice 250 V~ za namjensko napajanje (nastavlja se) 16213 SICURY 2P+E 10-16 A, francuski standard, s napravom za blokadu - 2 modula 01079 Rezervna naprava za deblokadu 16213 16213.R SICURY 2P+E 10-16 A, francuski standard, s napravom za blokadu, crvena - 2 modula

pNovi artikal * Samo za zemlje koje nisu članice EU 7 Priključnice drugih standarda 250 V~ (nastavlja se) *16253 SICURY 2P+E 20 A, argentiski standard - 2 modula *16305 2P 10 A, uvučeni kontakti *16305.R 2P 10 A, uvučeni kontakti, radio *16305.T 2P 10 A, uvučeni kontakti, telefon *16305.TV 2P 10 A, uvučeni kontakti, televizior *16232 2P 15 A, euro-američki ø 4 mm *16233 2P 15 A, euro-američki ø 4,8 mm *16247 2P+E 15 A, američki standard *16250 SICURY 2P+E 10 A, argentiski standard *16234 SICURY 2P 15 A, euro-američki ø 4,8 mm *16251 SICURY 2P+E 10 A, kineski standard *16254 SICURY 2P+E 16 A, kineski standard - 2 modula Priključnice 2P+E drugih standarda 127 V~ *16245 15 A, američki i sudijski standard *16246 15 A, američki i sudijski standard - 3 modula *16242 SICURY 15 A, američki i sudijski standard *16243 SICURY 15 A, američki i sudijski standard - 3 modula Specijalne priključnice Telefonske priključnice drugih standarda Telefonske priključnice Adapteri za EDP konektore 16347 8-kontakata francuski standard 16335 RJ11, 6-položaja/ 4-kontakta (6/4) 16336 RJ12, 6-položaja/ 6-kontakata (6/6) 16337 RJ45, 8-položaja/ 8-kontakata (8/8) 16338 Dvostruka RJ11, 6-položaja/ 4-kontakta (6/4) 16300 2P 6 A 24 V (SELV) za utikač 01620 16301 2P 6 A 24V (SELV) za utikače 01616 / 01617 16332 5-polna DIN 41524 priključnica 16345 2P 6 A 24 V (SELV), polarizirana 16367.C Kat. 5e i 6, Slim Infra+, Merlin Gerin 16357.C Kat. 5 i 6, Pouyet 16358.C Kat. 5 AMP/Tyco, Lucent T./Avaya 16364.C Za MINICOM Panduit 16365.C R&M, IBM 16366.C RJ MULTI Infraplus - 2 modula Priključnice - Priključnice za prijam signala Priključnice drugih standarda 250 V~ (nastavlja se) p*16261 SICURY 2P+E 10 A, Australski standard - 2 modula p*16262 SICURY 2P+E 15 A, Australski standard - 2 modula

Za artikle u bijeloj varijanti: dodati .B na šifru sivog artikla 8 TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksijalne priključnice 1 izlaz: muški IEC 60169-2 16306.01 Jednostruki priključak 1 dB 16306.10 Prolazna 10 dB 16306.15 Prolazna 15 dB 16306.20 Prolazna 20 dB TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksijalne priključnice 2 izlaza: muški i ženski IEC 60169-2 16310.15 Prolazna 15 dB - 2 modula 16310.20 Prolazna 20 dB - 2 modula 16310.05 Jednostruki priključak 5 dB - 2 modula 16310.10 Prolazna 10 dB - 2 modula EDP priključnice 16350.C8 BNC, RG58, krimpanje 16350.C9 BNC, RG59/62, krimpanje 16350.C3 BNC, RX93 krimpanje 16350.S BNC, RG58, RG59/62, RX93 lemljenje 16352 TWINAX, biaksijalni kabel, lemljenje - 2 modula EDP priključnice (nastavlja se) 16355 Thinnet Tap, RG58 50 Ω - 3 modula 16356 Završni otpornik 50 Ω za Thinnet Tap 16363 25 kontakata, SUB D, lemljenje - 3 modula 16361 9 kontakata, SUB D, lemljenje - 2 modula 16362 15 kontakata, SUB D, lemljenje - 2 modula Priključnice za prijam signala 16358.7 Kat. 5e, AMP/ Tyco FTP 16357 Kat. 5e, UTP 16358.1 Kat. 5e, AT&T Lucent T./Avaya, UTP 16358.6 Kat. 5e, AMP/Tyco UTP 16359.4 Kat. 5e, Netsafe, UTP 110 16359.5 Kat. 5e, Netsafe, FTP 110 16359.6 Kat. 5e, Netsafe, UTP 110 16358.8 Kat. 5e, NetsafeVimar UTP EDP RJ45 priključnice 16358.9 Kat. 5e, Netsafe, UTP 16364.1 Kat. 5e, Panduit, UTP 16364.2 Kat. 5e, Panduit FTP, 16365.1 Cat. 5e, R&M, UTP EDP RJ45 priključnice (nastavlja se)

pNovi artikal * Samo za zemlje koje nisu članice EU 9 TV 40-862 MHz koaksijalne priključnice 1 izlaz: ženski IEC 60169-2 * 16320 Jednostruki priključak * 16320.S Jednostruki priključak, 2 hvatača kabela * 16321 Prolazna, prolazno prigušenje 20 dB * 16322 Završna, prigušenje priključka 20 dB Koaksijalna priključnica F tip Završni otpornici 16330 Z 75 Ω, za frekvencije 2400 MHz * 08175 Z 75 Ω, završni otpornik za TV priključnice 16331 F tip (IEC 60169-24) Z 75 Ω Elektromhanička zvonca Elektronska zvonca Zujalice 16400 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA 16401 24 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA 16402 110 V~ 50-60 Hz 8 VA 16403 230 V~ 50 Hz 8 VA 16405 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA 16406 24 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA 16407 110 V~ 50-60 Hz 8 VA 16408 230 V~ 50-60 Hz 8 VA 16420 3-tonsko (tri/dva, zujalica), napon 12 V~ i 12 V d.c. (SELV) - 2 modula Svijetleće indikatorske jedinice Za cjevaste žaruljice ø 6,3x28 mm ili ø 7x29 mm° Dvostruke indikatorske jedinice Za 2 signalne jedinice° 16431 Bijeli difuzor 16431.V Zeleni difuzor 16431.R Crveni difuzor 16431.A Narančasti difuzor 16432.AB Narančasti i bijeli difuzor 16432.AR Narančasti i crveni difuzor 16432.AV Narančasti i zeleni difuzor 16432.BR Bijeli i crveni difuzor 16432.BV Bijeli i zeleni difuzor 16432.RV Crveni i zeleni difuzor Prizmatične indikatorske jedinice Za cjevaste žaruljice ø 6,3x28 mm ili ø 7x29 mm° 16433 Bijeli difuzor 16433.V Zeleni difuzor 16433.R Crveni difuzor 16433.A Narančasti difuzor 16446 Indikatorska jedinica s prizmatičnim difuzorom, za 14770, 14771, 14776 i 14777 - 3 modula Priključnice za prijam signala - Signalizacija ° Signalne jedinice i cjevaste žaruljice, str. 18

Za artikle u bijeloj varijanti: dodati .B na šifru sivog artikla 10 Detektori plina 230 V~ 50-60 Hz 01899 GasTest, bočica s plinom za testiranje i detekciju LPG-a i metana 16590 NO elektromagnetski ventil 3/4” 16591 Gas Stop GPL, LPG detektor plina, sredstvo za kontrolu ventila - 3 modula 16592 Gas Stop Metano, detektor metana, sredstvo za kontrolu ventila - 3 modula 1P automatske elektromagnetske sklopke 120-230 V~ 50-60 Hz 16504.06 C 6, prekidna moć 1500 A 16504.10 C 10, prekidna moć 1500 A 16504.16 C 16, prekidna moć 1500 A 1P+N automaske elektromagnetske sklopke 120-230 V~ 50-60 Hz 16505.06 C 6, prekidna moć 1500 A 16505.10 C 10, prekidna moć 3000 A 16505.16 C 16, prekidna moć 3000 A 1P+N automatske elektromagnetske sklopke sa strujnom zaštitom (RCBO) 120-230 V~ 50-60 Hz 16511.06 C 6, I∆n 10 mA, prekidna moć 1500 A - 2 modula 16511.10 C 10, I∆n 10 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula 16511.16 C 16, I∆n 10 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula 16511.16.6 C 16, I∆n 6 mA, prekidna moć 3000 A - 2 modula Signalizacija - Zaštita - Detekcija Torcia, elektronska ručna svjetiljka Svjetiljka za označavanje prolaza Za cjevaste žaruljice 12-24 V (SELV) 3 W ø 7x37 mm° 16445 Svjetiljka za označavanje prolaza s usmjerlijvim svjetlosnim snopom - 3 modula 16450 S automatskim panik uređajem i visokom efikasnošću, 230 V~ 50-60 Hz - 2 modula 16449 Kao gore, 120 V~ 50-60 Hz Baterija na punjenje 00910 Ni-MH 4,8 V 80 mAh rezervni dio za TORCIA Panik lampe 16440 230 V~ 50-60 Hz, Ni-Cd baterija, FD 4W G5 žarulja, upotpunjeno s nosivim okvirom 6 modula 16441 Kao gore, 120 V~ 50-60 Hz Baterija na punjenje 00911 Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah rezervni dio za panične svjetiljke Elementi za osvjetljavanje 16448 230 V~ 50-60 Hz, FD 4W G5 žarulja, upotpunjeno s nosivim okvirom 6 modula 16447 Kao gore, 120 V~ 50-60 Hz Elementi za zaštitu 16460 Nosač osigurača 1P 16 A 250 V~ 16481 SCUDO, odvodnik prenapona

pNovi artikal * Samo za zemlje koje nisu članice EU 11 Adaptori za umetanje elektronskog ključa Detektori prisutnosti za protuprovalne alarmne sustave 16620 Infracrveni detektor, 12 V d.c. (SELV) 16620.P Zaštita od nedopuštenog pomicanja senzora 16620 16544 Adaptor za umetanje elektronskog ključa 16897.S Antitamper kit za orijentabilne podloške 16835 Orijentabilni podložak - 1 modul 16831 Okvir za nadžbuknu montažu 16835 16830 Adaptor za podžbuknu montažu 16835 Elektronske vremenske sklopke 230 V~ 50-60 Hz 16572 Za paljenje stubišne i rasvjete u pomoćnim prostorijama, izlazni relej - 2 modula 16580 Grijanje, mogućnost fiksnog ciklusa regulacije temperature - 3 modula 16581 Grijanje i klima uređaj, podesivost ciklusa regulacije temperature - 3 modula Elektronski termostati 230 V~ 50-60 Hz 16558 Klizna sklopka, 1P 6(2) A 250 V~, 4 položaja Sklopke Za regulaciju ventilatora 16575 Grijanje i klima uređaj, napon 120-230 V~ 50-60 Hz - 3 modula 16576 Grijanje i klima uređaj, napajanje baterijom od 1,5 V - 3 modula Elektronski vremenski termostati 16582 1 izlazni relej, 120-230 V~ 50-60 Hz - 3 modula 16573 Elektronska - 3 modula Detektori ugljičnog monoksida (CO) 16594 CO Stop, detektor ugljičnog monoksida, napon 230 V~, 6 A 230 V~ promjenljivi relejni izlaz - 3 modula 16588 CO Stop, detektor ugljičnog monoksida, napone 12 V~ (SELV), sredstvo za kontrolu ventila - 3 modula Detektori dima 16589 Smoke Alarm, detektor plina, napon 12 V~ (SELV) i 12 V d.c. - 3 modula Detekcija - Udobnost Elektronske programabilne vremenske sklopke Satovi-budilice 230 V~ 50-60 Hz 01860.105 20-105 W, 12 V~ (SELV) izlaz 01860.60 20-60 W, 12 V~ (SELV) izlaz Elektronski transformatori 230-240 V~ 50-60 Hz

Za artikle u bijeloj varijanti: dodati .B na šifru sivog artikla 12 16950 Kontrolna jedinica - 2 modula Automatizacijski sustav 16954 Termostat s displejom - 2 modula 16960 Dvije obične sklopke - 2 modula Automatizacijski sustav - Sklopke 16961 Dvije polužne sklopke - 2 modula 16965 Dvije obične sklopke +8 A 250 V~ promjenljivi relejni aktivator - 2 modula 16966 Dvije polužne sklopke +8 A 250V~ promjenljivi relejni aktivator - 2 modula 16967 Dvije polužne sklopke +4 A 250 V~ klizni aktivator - 2 modula Automatizacijski sustav - Sklopke (nastavak) 16968 Dvije polužne sklopke +SLAVE -regulacijski - 2 modula 16971 No simbol, za obične/polužne sklopke Automatizacijski sustav - 1-modulne zamjenljive tipke 16971.10 S općim simbolom za obične sklopke 16971.20 S ON i OFF simbolom, za polužne sklopke 16971.21 Sa strelicama, za polužne sklopke 16971.22 Sa simbolom regulacije, za polužne sklopke 16971.1T S natpisnom pločicom za obične sklopke 16971.2T S 2 natpisne pločice za polužne sklopke By-me 01950 Kontrolna jedinica s kolor displejom, bijela Upravljačke ploče 01951 Kontrolna jedinica s kolor displejom i portafonom sa Zvučni sustav, bijela 01952 Kao gore, za DigiBus sustav Video portafoni 01953 Video portafon s kolor displejom, za Zvučni sustav, bijela 01954 Kao gore, za DigiBus sustav Upravljačka ploča s video portafonskom funkcijom 01950.14 Antracit 01950.20 Srebrena 01953.14 01954.14 Antracit 01953.20 01954.20 Srebrena 01951.14 01952.14 Antracit 01951.20 01952.20 Srebrena

pNovi artikal * Samo za zemlje koje nisu članice EU 13 16972 No simbol, za obične/polužne sklopke Automatizacijski sustav - 2-modulne zamjenljive tipke 16972.10 S općim simbolom za obične sklopke 16972.20 S ON i OFF simbolom, za polužne sklopke 16972.21 Sa strelicama, za polužne sklopke 16972.22 Sa simbolom regulacije, za polužne sklopke 16972.1T S natpisnom pločicom za obične sklopke Automatizacijski sustav - Sklopke 16956 IC prijemnik za daljinski upraviljač - 2 modula 16975 Aktivator, 16 A 250 V~ promjenljivi relejni izlaz - 2 modula 16976 SLAVE-regulator, 230 V~ 50 Hz, 40-500 W/VA, 40-300 VA - 2 modula By-me 01849 14-kanalni IC dajinski upravljač Automatizacijski sustav - Elementi za šinsku instalaciju EN 50022 01860.105 20-105 W, 12 V~ (SELV) izlaz 01860.60 20-60 W, 12 V~ (SELV) izlaz Elektronski transformatori 230-240 V~ 50-60 Hz 01850 Aktivator 16 A 250 V~ relejni izlaz 01851 Aktivator, 4 8 A 250 V~ relejni izlaz 01852 Aktivator za 2 rolete, 8 A 250 V~ relejni izlaz 01856 Aktivator za kontrolu prigušnica, promjenljivi relejni izlaz, 250 V~ 01853 MASTER regulator 40-500 W, 40-500 VA, 40-300 VA 01854 SLAVE regulator 40-500 W, 40-500 VA, 40-300 VA 01845 Uređaj za spajanje linija 01855 Modul za kontrolu opterećenja 01801 Napojna jedinica, 29 V d.c. 800 mA izlaz, 120-230 V~ 50-60 Hz 01941 GSM telefonski poziv, 2 output i 2 input kanala, 120-230 V~ 50-60 Hz Automatizacijski sustav - Elementi za šinsku instalaciju EN 50022 (nastavak) Razvodne kutije za Bus protuprovalni sustav - Uređaji 16930 Jednica za kontrolu i podešavanje - 2 modula 16932 Aktivator / parcijalizator - 2 modula 16470 Transponder ključ i čitač kartice - 2 modula 16935 IC detektor prisutnosti - 2 modula 16938 Interface za NC-kontakte - 2 modula 16942 Interface za detektor radiofrekvencije i daljinsko upravljanje - 2 modula 16939 Aktivator s promjenljivim relejnim izlazom - 2 modula 16471 Čitač/programator - 3 modula Razvodne kutije za Bus protuprovalni sustav - Uređaji (nastavak) 16452 Programabilna pametna kartica 16452.H: Kao gore, s mogućnošću personalizacije 01816 Transponder kartica 01816.H: Kao gore, s mogućnošću personalizacije 01818 Radiofrekventni daljinski upravljač 01815 Transponder ključ 16955 Interface za tradicionalne kontakte 230 V~/ 12-24 V a.c./d.c. - 2 modula 16935 IC detetktor prisutnosti - 2 modula

Za artikle u bijeloj varijanti: dodati .B na šifru sivog artikla 14 16836 Orijentabilni podložak - 2 modula 16897.S Antiamper kit za orijentabilne podloške 16831 Okvir za nadžbuknu montažu 16836 16830 Adaptor za podžbuknu montažu 16836 Razvodne kutije za Bus protuprovalni sustav - Pribor 01804.14 Jedinica za pohranu s kućnom sirenom, sivo 01804.04 Kao gore - Idea bijelo By-me 01803.14 Držač promoćne baterije za back-up jedinice, sivo 01803.04 Kao gore - Idea bijelo Razvodne kutije za Bus protuprovalni sustav - Pribor 01800 Napojna jedinica, 29 V d.c., 320 mA 01810 Telefonski poziv 01805 Vanjska sirena 01941 GSM telefonski poziv Nadžbukni detektori 01829 Nadžbukni detektor dual-technologije Razvodne kutije za Bus protuprovalni sustav - Elementi za šinsku instalaciju EN 50022 01848 Komunikacijski interface između telefonskog birača i bus sustava Razvodne kutije za Bus protuprovalni sustav - Radiofrekvencijski kontakti i detektori 01820 Magnetni kontakt za podžbuknu montažu 01822 Magnetni kontakt za vidljivu montažu 01823 Metalni magnetni kontakt za vidljivu montažu 01825 Elektromehanički žični kontakt za rolete 01826 Elektromehanički tromi kontakt za prozore i staklene stijenke Pribor 01840 Kabel za Bus sustav, 2x50 mm2 300/500 V, nezapaljiv 01839 Odstranjiva 2-kontaktna stezaljika 01818 Radiofrekventni daljinski upravljač 01760 Nadzirani IC detektor prisutnosti 01761 IC detektor prisutnosti 01763 Magnetni kontakt za zaštitu vrata i prozora 01764 Magnetni kontakt za zaštitu garaža i kapija 01765 Magnetni kontakt za zaštitu roleta 01766 Detektor udarca za prozore i staklene stijenke 01775 Detektor vode za zaštitu od poplave 01776 Detektor temperature za zaštitu od zamrzavanja 01777 Detektor dima Razvodne kutije za Bus protuprovalni sustav - Radiofrekvencijski kontakti i detektori (nastavak) Razvodne kutije za Bus protuprovalni sustav - Radiofrekvencijski kontakti i detektori (nastavak) 01768 Interface za tradicionalne NC-sklopke

pNovi artikal * Samo za zemlje koje nisu članice EU 15 Sustavi - Zvučni stereo sustavi 16681 Zvučnik s pojačalom 5 W rms 16695 Naponska jedinica, 230 V~ 50-60 Hz, izlaz 24 V d.c. (SELV) 16661 Centralna jedinica - 3 modula 16671 Lokalna kontrolna jedinica - 3 modula 16895 Podžbukna kutija za 16695, 16681, 01802.14, 01802.04 16894 Nadžbukna kutija za 16695, 16681, 01802.14, sivo 16894.B Kao gore, Idea bijelo 16894.K Pribor za zakretanje nadžbukne kutije 16894 16895.C Pokrovna ploča za 16895, bijela 16895.A Kao gore, plastificirana 09976.04 Nadžbukna kutija, dubine 30 mm, Idea bijela - 3 modula 09976.14 Kao gore, Idea sivo Razdovne kutije i pribor za Bus protuprovalni sustav i stereo zvučne sustave Bus sustav kontrole pristupa - Uređaji 16470 Transponder ključ i kartični čitač - 2 modula 16472 Aktivator promjenljivim relejom - 2 modula 16473 Programator pametne kartice u kutji za stolnu montažu 16471 Čitač/programator chip-kartice - 3 modula By-me - Sustavi Bus sustav kontrole pristupa - Pribor 16452 Programabilna chip-kartica 16452.H: Kao gore, s mogućnošću personalizacije 01816 Transponder-kartica 01816.H: Kao gore, s mogućnošću personalizacije 16452.S ISO kartica (Bedž) 01815 Transponder ključ 16474 Pametna kartica za serijski spoj čitača/programatora 01800 Napojna jedinica, 29 V d.c. 320 mA 01842 Rastavna navojnica Bus sustav kontrole pristupa - Elementi za šinsku instalaciju EN 50022 Sustav kontrole pristupa 16465 Bedž sklopka, 230 V~ 50-60 Hz i 24 V d.c. (SELV) - 3 modula 16461 Čitač/programator chip-kartice, 12-24 V~ 50-60 Hz / 12-24 V d.c. (SELV) - 3 modula

Za artikle u bijeloj varijanti: dodati .B na šifru sivog artikla 16 16900 (BCU) i-bus EIB 24 V d.c. 16902 Powernet EIB, 230 V~ 50 Hz 16903 Powernet EIB 230 V~ 50 Hz s aktivatorom ON/OFF 16904 Powernet EIB 230 V~ 50 Hz s regulacijskim aktivatorom 16905 Powernet EIB 230 V~ 50 Hz s 2-izlaznim aktivatorom Sustav EIB - Jedinice za uparivanje Sustav EIB - Uređaji 16911 Pojedinačna sklopka za ON/OFF kontrolu i podešavanje (svjetla, rolete) 16912 Dvostruka sklopka za ON/ OFF kontrolu i podešavanje (svjetla, rolete) 16914 Četverostruka sklopka za ON/ OFF kontrolu i podešavanje (svjetla, rolete) 16196 4-ulazna sklopka - 2 modula 16913 Sklopka/regulator za svjetla i rolete Well-contact: hotelski sustav - Uređaji 16922 Elektronički termostat, KNX EIB, 1 IN, 2 OUT, 2 A 24 V~ relej - 2 modula 16925 Transponder kartični čitač, KNX EIB, 2 IN, 2 OUT, NO 2 A 24 V~ relej - 3 modula 16926 Transponder kartični čitač, izvan prostorije, KNX EIB, 2 IN, 2 OUT, NO 2 A 24 V~ relej - 3 modula 16928 Transponder kartični čitač/programator u kutji za stolnu montažu - 3 modula Well-contact: hotelski sustav - Pribor (nastavak) 01878 Ulazno/Izlazni uređaj, KNX EIB , 4 IN, 4 OUT, NO 16 A 250 V~ relej 01880 Napojna jedinica, BUS 29 V d.c. 320 mA, KNX EIB 01881 Napojna jedinica, BUS 29 V d.c. 640 mA, KNX EIB 01885 Uređaj za spajanje linija/polje, KNX EIB 01886 USB interface tip B, KNX EIB Well-contact: hotelski sustav - Pribor 01835.H Transponder kartica, s mogućnošću personalizacije 01890 Kabel 2x2x0,8, KNX EIB Sustavi - Well-contact Sustavi - Dozvola pristupa 16455 Vanjska elektronska jedinica za poziv - 3 modula 16456 Unutarnja elektronska jedinica za odgovor 12 V~ 50-60 Hz ili 12 V d.c. - 3 modula

pNovi artikal * Samo za zemlje koje nisu članice EU 17 1P obične sklopke 250 V~ 1P križne sklopke 250 V~ 1P obične sklopke 250 V~ 1P NO tipkala 250 V~ 17010 10 A, opći simbol Priključnice talijanski standard 250 V~ 17000 10 AX 17001 16 AX 17001.G 16 AX - 2 sužena modula 17001.F 16 AX, fluorescentnim indikatorom 17001.L 16 AX, svijetleća° 17007 16 AX 17002 10 AX 17003 16 AX 17003.G 16 AX - 2 sužena modula 17003.F 16 AX, fluorescentnim indikatorom 17003.L 16 AX, osvjetljiva° 17031 SICURY 2P+E 10 A P11 17033 Bpriključnica SICURY 2P+E 16 A P17/11 17039 SICURY 2P+E 16 A P30 - 2 sužena modula 17005 16 AX 17010.G 10 A, opći simbol - 2 sužena modula 17010.F 10 A, opći simbol, fluorescentnim indikatorom 17010.L 10 A, opći simbol, osvjetljiva° 17020 10 A 12-24 V~ (SELV), osvjetljiva pločica za ime - 2 sužena modula Priključnice 250 V~ za namjenske linije 17043 SICURY 2P+E 10-16 A, francuski standard, s napravom za blokadu - 2 sužena modula 17043.R SICURY 2P+E 10-16 A, francuski standard, s napravom za blokadu, crvena - 2 sužena modula 01079 Rezervna naprava za deblokadu 17043... Priključnice drugih standarda 250 V~ 17038 SICURY 2P+E 16 A, njemački standard - 2 sužena modula 17042 SICURY 2P+E 16 A, francuski standard - 2 sužena modula 17039.A SICURY 2P+E 16 A P30, narančasta - 2 sužena modula 17039.R SICURY 2P+E 16 A P30, crvena - 2 sužena modula 17039.V SICURY 2P+E 16 A P30, zelena - 2 sužena modula *17044 2P 15 A euroamerički standard ø 4,8 mm Elementi-suženi modul ° Signalne jedinice i cjevaste žaruljice, str. 18

Za artikle u bijeloj varijanti: dodati .B na šifru sivog artikla 18 TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksijalne priključnice 1 izlaz: muški IEC 60169-2 17066.01 Jednostruka 1 dB TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksijalne priključnice 2 izlaza: muški i ženski IEC 60169-2 Mikro osigurači ø 5x20 mm 250 V~ staklena cijev: 07050.0.6: 0,6 A 07050.0.8: 0,8 A 07050.01: 1 A 07050.02: 2 A 07050.04: 4 A 07050.06: 6 A 07050.08: 8 A 07050.10: 10 A 07050.16: 16 A Žarna nit: 10490 12 V 0,5 W, bijela1 10491 24 V 0,5 W, bijela1 Neonska: 10492 110 V~ 0,5 W, crvena1 10493 50 V~ 0,5 W, crvena1 Fluorescentna: 10492.V 110 V~ 0,5 W, zelena1 10492.AZ 110 V~ 0,5 W, svijetlo plava1 10493.V 250 V~ 0,5 W, zelena1 10493.AZ 250 V~ 0,5 W, svijetlo plava1 keramička cijev: 07050.HF.2: F2AH, prekidna moć 1500 A 07050.HF.2,5: F2,5AH, prekidna moć 1500 A 07050.HF.5: F5AH, prekidna moć 1500 A 07050.HFF.16: FF16AH, prekidna moć 1500 A 07051.HF.16: FF16AH, ø 6,3 x 32 mm Cjevaste žaruljice sa žarnom niti 07054.L ø7x37 mm, 12 V 3 W, bijela1 07055.L ø7x37 mm, 24 V 3 W, bijela1 07054 ø7x29 mm, 12 V 3 W, bijela1 07055 ø7x29 mm, 24 V 3 W, bijela1 Neonske i fluorescentne cjevaste žaruljice ø 6,3x28 mm 07053 Neonska 110 V~ 0,5 W, crvena1 07053.V Fluorescentna 110 V~ 0,5 W, zelena1 07053.AZ Fluorescentna 110 V~ 0,5 W, svijetlo plava1 07052 Neonska 250 V~ 0,5 W, crvena1 07052.V Fluorescentna 250 V~ 0,5 W, zelena1 07052.AZ Fluorescentna 250 V~ 0,5 W, svijetlo plava1 Neonske i žaruljice sa žarnom niti E10 10x28 mm žaruljice 14778 Neonska 110 V~ 0,5 W, crvena1 14779 Neonska 230 V~ 0,5 W, crvena1 14770 Žarna nit 12 V~ 3 W, bijela1 14771 Žarna nit 24 V~ 3 W, bijela1 14774 Žarna nit 12 V~ 0,6 W, bijela1 14775 Žarna nit 24 V~ 1,2 W, bijela1 14776 Žarna nit 130 V~ 2,6 W, bijela1 14777 Žarna nit 230 V~ 3 W, bijela1 Signalne jedinice 17066.10 Prolazna 10 dB 17066.15 Prolazna 15 dB 17066.20 Prolazna 20 dB 17070.05 Jednostruka 5 dB - 2 sužena modula 17070.10 Prolazna 10 dB - 2 sužena modula 17070.15 Prolazna 15 dB - 2 sužena modula 17070.20 Prolazna 20 dB - 2 sužena modula 1 Odnosi se na boju svjetla TV 40-862 MHz koaksijalne priključnice 1 izlaz: ženski IEC 60169-2 * 17050 Jednostruki priključak * 17050.S Jednostruki priključak, 2 hvatača kabela * 17051 Prolazna, prigušenje priključka 20 dB * 17052 Završna, prigušenje priključka 20 dB Završni otpornici 16330 Z 75 Ω, za frekvencije do 2400 MHz * 08175 Z 75 Ω, završni otpornik za TV priključnice Elementi-suženi modul - Pribor

pNovi artikal * Samo za zemlje koje nisu članice EU 19 Podžbukna montaža u zidove od cigle - okrugla razvodna kutija ø 60 mm Podžbukna montaža u šuplje zidove - okrugle razvodne kutije Podžbukna montaža u zidove od cigle i šuplje zidove - 3-modulne razvodne kutije Podžbukna montaža u zidove od cigle i šuplje zidove - 4-modulne razvodne kutije Podžbukna montaža u zidove od cigle - 4-modulne razvodne kutije Podžbukna montaža u zidove od cigle i šuplje zidove - 6-modulne razvodne kutije V71601 S vijcima za fiksiranje nosivog okvira, GW 850 °C, svijetlo plavo 17087 2 sužena modula, bez vijaka 17086 1-modulni, bez vijaka, glatka prednja strana, sivo 17086.B Kao gore, bijelo pokrovna ploča classica 17092... Metal Drvo 17097... Plastika 17097.D... SILK pokrovna ploča rondò 17093... Metal Drvo 17098... Plastika 17098.D... SILK pokrovna ploča classica 17092... Metal Drvo 17097... Plastika 17097.D... SILK pokrovna ploča rondò 17093... Metal Drvo 17098... Plastika 17098.D... SILK pokrovna ploča classica 16736... Metal Drvo 16746... Plastika 16746.D... SILK pokrovna ploča rondò 16756... Metal Drvo 16766... Plastika 16766.D... SILK V71306 GW 650 °C, svijetlo plavo V71306.AU GW 960 °C, crno 16716 6-modulni, s vijcima V71001 GW 650 °C, svijetlo plavo V71001.AU GW 960 °C, crno 17082 2 sužena modula, s kukicama 17081 1-modulni, s kukicama, ižljebana prednja strana, sivo 17081.B Kao gore, bijelo 17080 1-modulni, s kukicama, glatka prednja strana, sivo 17080.B Kao gore, bijelo pokrovna ploča classica 16733... Metal Drvo3 16743... Plastika 16743.D... SILK pokrovna ploča rondò3 16753... Metal Drvo 16763... Plastika 16763.D... SILK V71303 GW 650 °C, svijetlo plavo V71303.AU GW 960 °C, crno 16713 3-modulni, s vijcima 167202 2-modulni, s vijcima vratašca s ključem, sivo 16720.B2 Kao gore, bijelo 16722/16722.L 2-modulni, bez vijaka, glatka/ižljebana prednja strana 16722.B 16722.L.B Kao gore, bijelo pokrovna ploča classica 16734... Metal Drvo 16744... Plastika 16744.D... SILK pokrovna ploča rondò 16754... Metal Drvo 16764... Plastika 16764.D... SILK V71304 GW 650 °C, svijetlo plavo V71304.AU GW 960 °C, crno 16714 4-modulni, s vijcima V71613 GW 850 °C, svijetlo plavo V71614 GW 850 °C, svijetlo plavo pokrovna ploča classica 16745... Plastika 16745.D... SILK pokrovna ploča rondò 16765... Plastika 16765.D... SILK V71305 GW 650 °C, svijetlo plavo V71305.AU GW 960 °C, crno 16715 5-modulni, s vijcima V71616 GW 850 °C, svijetlo plavo 16813.Q 3-modulni, s vijcima, IP55, sivo 16813.Q.B Kao gore, bijelo 2 Za rezervni prednji poklopac, vidi 'Pribor za instalaciju', str. 21; za unificirani ključ kodiran 000 dodati .CU na osnovnu šifru. 3 Nije za nosive okvire 16813.Q i 16813.Q.B Načini montaže

Za artikle u bijeloj varijanti: dodati .B na šifru sivog artikla 20 pokrovna ploča classica 17092... Metal Drvo 17097... Plastika 17097.D...SILK 09971.A Sužena 45 mm, bjelokost RAL 9001 09971.01 Kao gore, bijelo 17082 2 sužena modula, s kukicama 17081 1-modulni, s kukicama, ižljebana prednja strana, sivo 17081.B Kao gore, bijelo 17080 1-modulni, s kukicama, glatka prednja strana, sivo 17080.B Kao gore, bijelo 17087 2 sužena modula, bez vijaka 17086 1-modulni, bez vijaka, glatka prednja strana, sivo 17086.B Kao gore, bijelo Za panelsku montažu Podžbukna montaža u zidove od cigle i šuplje zidove - 12-modulne razvodne kutije Podžbukna montaža u zidove od cigle - 12-modulne razvodne kutije Nadžbukna montaža - 1-modulne razvodne kutije ili razvodne kutije za 2 sužena modula Nadžbukna montaža - 3-modulne razvodne kutije 09975.A Sužena 45 mm, bjelokost RAL 9001 09975.01 Kao gore, bijela pokrovna ploča classica 16748…Plastika Dostupne boje: sjajno bijelo (01), Idea bijelo (04), Idea sivo (14), crno (16), metalik antracit (V23) V71320 GW 650 °C, svijetlo plavo 16718 12-modulni, s vijcima, sivo pokrovna ploča classica 16749…Plastika Dostupne boje: sjajno bijelo (01), Idea bijelo (04), Idea sivo (14), crno (16), metalik antracit (V23) V71321 GW 650 °C, svijetlo plavo 16719 18-modulni, s vijcima, sivo 16776.AU GW 960 °C 16771 1-modulni pokrovna ploča classica 16781... Metal 16786... Plastika pokrovna ploča rondò 16783... Metal 16776.AU x 2 GW 960 °C 16772 2-modulni pokrovna ploča classica 16782… Metal 16787…Plastika pokrovna ploča rondò 16784... Metal 16713 3-modulni, s vijcima 167202 2-modulni, s vijcima vratašca s ključem, sivo 16720.B2 Kao gore, bijelo 16722/16722.L 2-modulni, bez vijaka glatka/ižljebana prednja strana, sivo 16722.B/16722.L.B Kao gore, bijelo pokrovna ploča classica 16733... Metal Drvo 16743... Plastika 16743.D... SILK 2 Za rezervni prednji poklopac, vidi 'Pribor za instalaciju', str. 21; za unificirani ključ kodiran 000 dotati .CU na osnonvu šifru. V71620 GW 650 °C, svijetlo plavo Načini montaže 09976.04 Sužena 30 mm, Idea bijelo 09976.14 Kao gore, Idea sivo

pNovi artikal * Samo za zemlje koje nisu članice EU 21 pokrovna ploča classica 16736... Metal Drvo 16746... Plastika 16746.D... SILK 16720.VT Prozirni lomljivi prednji poklopac, rezervni dio za 16720 Nadžbukna montaža - 12-modulne razvodne kutije Nadžbukna montaža - 18-modulne razvodne kutije pokrovna ploča classica 16748…Plastika Dostupne boje: sjajno bijelo (01), Idea bijelo (04), Idea sivo (14), crno (16), metalik antracit (V23) 09920.04 Idea bijelo 09920.14 Idea sivo 09920.01 Bijelo 16718 12-modulni, s vjcima, sivo pokrovna ploča classica 16749…Plastika Dostupne boje: sjajno bijelo (01), Idea bijelo (04), Idea sivo (14), crno (16), metalik antracit (V23) 16719 18-modulni, s vjcima, sivo Kutije za stolnu montažu 130234 2-modulna, sivo IP40 nadžbukna kučišta 130334 3-modulno, sivo 130454 4-modulno, sivo 13523 2-modulno, sivo IP55 nadžbukna kučišta 13533 3-modulno, sivo 13545 4-modulno, sivo pokrovna ploča classica 16733... Metal Drvo 16743... Plastika 16743.D... SILK 16806 6-modulna, sivo 16806.B Kao gore, bijelo IP55 poklopci Pribor za instalaciju 09921.04 Idea bijelo 09921.14 Idea sivo 09921.01 Bijelo 13733.Q4 3-modulni, sivo 13745.Q4 4-modulni, sivo V71551 Vodoravni razdjeljivač za: V71320, V71321, V71620, 09920...., 09921.... 16803 3-modulna, sivo 16803.B Kao gore, bijelo 4 Za elemente u boji bjelokosti: dodati .A osnovnoj šifri Načini montaže

22 12-modulni 8-modulni razvodni ormarići 24-modulni 36-modulni V53008.B Idea bijelo V53008.N Crno V53008.Z Bijelo V53008.V23 Metalik antracit V53008.V41 Orahova kora V53008.V42 Trešnjina kora V53012.G Idea sivo V53012.N Crno V53012.Z Bijelo V53012.V23 Metalik antracit V53012.V41 Orahova kora V53012.V42 Trešnjina kora V53024.G Idea sivo V53024.B Idea bijelo V53024.Z Bijelo V53024.V23 Metalik antracit V53024.V41 Orahova kora V53024.V42 Trešnjina kora V53036.G Idea sivo V53036.B Idea bijelo V53036.Z Bijelo V53036.V23 Metalik antracit V53036.V41 Orahova kora V53036.V42 Trešnjina kora Primjer instalacije Podlošci za EN 50022 šinsku instalaciju 16726 1-modulni Idea podložak zauzima 2 modula, od 17,5 mm, sivo RAL 7035 16727 2-modulni Idea podložak zauzima 3,5 modula od 17,5 mm, sivo RAL 7035 V53908 Svijetlo plavo V53912 Svijetlo plavo V53924 Svijetlo plavo V53936 Svijetlo plavo V53008.G S prozirnim vratima i EN 50022 šinom, Idea sivo V53012.B S prozirnim vratima i EN 50022 šinom, Idea bijelo V53024.N S prozirnim vratima i EN 50022 šinom, crni V53036.B S prozirnim vratima i EN 50022 šinom, Idea bijelo V71620 GW 650 °C, Svijetlo plavo IP40 podžbukni ormarići

23 Personalizacija elemenata i pokrovnih ploča VIMAROVA laserska tehnologija omogućuje reprodukciju bilo kojeg imena, logotipa ili oznake, uz apsolutnu preciznost i neizbrisivost, pa i kad se radi o sasvim malim količinama. Slijedeći simboli se laserski graviraju: - svi simboli na artklima zastupljenima u ovom katalogu; - simboli i natpisi ispod naznačeni; za potrebe narudžbe treba navesti željeni artikal upotpunjen s odnosnim brojem željenog simbola ili natpisa (napr. 16001.01 = 1P 16 A obična sklopka sa simbolom .01) - simboli, logotipovi ili oznake prema zahtjevu: pošaljite, zajedno s narudžbom, crno-bijelu sliku koju treba reproducirati, 2-3 puta veću od željenih dimenzija. U slučaju da se radi o artklima sa standardnim simbolom, treba naznačiti umjesto koje ozanke ili dodatno na koju oznaku se traži standardni simbol. Laserskom tehnologijom ne mogu se reproducirati boje. Crno-bijela personalizacija na poleđini pametnih kartica, ISO i transponder kartica za kontrolu pristupa i protuprovalnih alarmnih sustava.. Mjesta na kojima je moguće graviranje Samo za metalne pokrovne ploče Standardni simboli i natpisi (• simboli na elementima u katalogu) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222 223 come in 224 bathroom 225 cellar 226 close 227 28 garage 229 general 230 231 back 232 33 34 235 236 237 light OFF ON storeroom stairs attic 238 terrace 49 alarm 50 do not disturb open garden outside Upozorenja Prednosti laserske personalizacije • neizbrisivo graviranje koje ne iščezava s vremenom; • reprodukcija s visokom preciznošću i u slučaju vrlo finih linija ili kompleksnih slika; • usluga dostupna i kod minimalnih količina; • mogucnost naručivanja iste personalizacije u različito vrijeme uz identične rezulate, jer se sve izvedbe pohranjuju na magnetiskim medijima. Neka ograničenja ove tehnologiije • ne mogu se reproducirati slike u boji; • naredne SILK pokrovne ploče u boji ne mogu se personalizirati: .07, .10, .13; PLASTIKA: .40, .43, .44, .47; pokrovne ploče 12-modulne i 18-modulne: 16748.V.23 i 16749.V.23; • personalizacija drvenih pokrovnih ploča: cijene i količine ugovaraju se preko trgovačke mreže. Što treba osigurati • tiskani primjerak slike koju treba reproducirati, u crno-bijelom crtežu 2 ili 3 puta većem od željene veličine; • sliku možete priložiti i na magnetskom mediju, zajedno s čvrstom kopijom: DOS ili MAC diskete sa slikom u EPS ili TIFF formatu (konzultirajte vašeg grafičkog suradnika ili tiskaru od povjerenja); • kod natpisa na modulima, uvjerite se da željeni simbol ili natpis nije već uključen u gornju tabelu 'Standardni simboli i natpisi'; ako jesu, jednostavno navedite odgovarajuću šifru nastavno na šifru artikla iz vaše narudžbe. Što izbjegavati • ne prilažite fotkopije; • crtež ne šaljite faksom, jer niska rezolucija onemogućuje reprodukciju dokumenta u laser kvaliteti. Kako nastaviti • priložite sliku koji treba reproducirati, ne koristeći pritom metalne kvačice, spojnice ili ljepljivu traku; • svu navedenu dokumentaciju dostavite vašem regionalnom veletrgovcu/distributeru, koji će je proslijediti Vimaru; Približno vrijeme isporuke za elemente i pokrovne ploče • 10 radnih dana za uzorak; • 10 radnih dana od potvrde za kompletiranje narudžbe. Približno vrijeme isporuke za chip-kartice • 15 radnih dana za uzorak; • 20 radnih dana od potvrde za kompletiranje narudžbe. Personalizacija elemenata, pokrovnih ploča i chip-kartica

24 Materijali, obrada i boje Metal Pokrovne ploče classica

25 Drvo Plastika Silk Pokrovne ploče classica

26 Materijali, obrada i boje Metal Pokrovne ploče rondó

27 Drvo Plastika Silk Pokrovne ploče rondó

Vi a l e Vi cenza, 14 36063 Marost i ca VI - I ta l y Te l . 0424.488.600 Fax 0424.488.709 www.vimar.eu B.C06033 0A 0610

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=